UDI har penger!

PengesekkIdrettsrådet i Bergen har kommet over følgende info:

Hei

UDI fordeler inntil 60 millioner kroner til aktiviteter for barn i asylmottak i 2016. Frivillige organisasjoner og ikke-kommersielle aktører kan søke om midler.

Region Vest sin totale ramme i 2016 er ca. kr 4 500 000,-

Søknadsfristen er 1. mars 2016.

Mer informasjon om selve tilskuddsordningen:
http://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/departementets-rundskriv-og-instrukser/2016-01-15-jd/

Utfylt søknadsskjema sendes til udi@udi.no eller i posten.

Målet med tilskuddsordningen er at barn i norske asylmottak skal ha en meningsfull hverdag og en så normalisert barndom som mulig innenfor rammene av et asylmottak.

Barna skal gjennom aktivitetene være i fysisk aktivitet, tilegne seg ferdigheter gjennom forskjellige aktiviteter, og få økt mestringsfølelse.

Det er også positivt hvis aktivitetene er nyskapende, gir god respons blant barna, sikrer et differensiert tilbud for flere aldersgrupper, og pågår over noe tid.

Driftsoperatører av asylmottak kan få tilskudd om det ikke kommer inn andre kvalifiserte søknader.

Midlene må benyttes innen 31. desember 2016, og eventuelt ubenyttede midler må tilbakeføres til UDI.

 Vi oppfordrer alle potensielle tilskuddsmottakere til å søke om midler.