Talentutviklingsmidler 2016.

Nå er det mulig å søke om talentutviklingsmidler for 2016 ute med frist 15. april, se link.

 Les nøye retningslinjer og kriterier for ordningen, slik at vi unngår at søknader blir avvist!

 

Penger er til for å brukes!

Penger er til for å brukes!

https://www.bergen.kommune.no/tjenestetilbud/kultur-idrett-og-fritid/tilskuddsordninger/idrettsmidler/talentutviklingsmidler