Idrettsrådets årsmøte og årsberetning.

Usikre økonomiske tider!

Usikre økonomiske tider!

Viser til tidligere sak om Idrettsrådets årsmøte, torsdag 14 april 2016 kl. 18.00.

Det er fortsatt mulig å melde seg på.

I så fall send en mail til Roar.andersen@idrettsforbundet.no eller Anders.hovden@idrettsforbundet.no

I år er årsmeldingen bare sendt ut til de klubber som er påmeldt til årsmøtet.

Men vi har fortsatt noen trykte eksemplarer liggende på kontoret. Ta kontakt dersom klubbene ønsker en tilsendt.

MEN her ligger link til pdf-fil med årsmeldingen. Se her 57361_idrettsrådet i Bergen_web

Sammen er vi sterke!