Trening i idrettshaller.

Hei alle sammen.

Nå kommer vi inn i perioden hvor anleggene står åpne dersom behovet er tilstede.

 Men idretten selv må stå for tilsynet!

 Se vedlagte skriv fra Idrettsservice: Info om trening i kommunale idrettshaller fra 18 05 til 17 06 2016

 

For dere som også er andre steder og trener.

 Det blir ansatte på jobb i følgende anlegg i samme periode denne forsommeren!

 Haukelandshallen, Stemmemyren Idrettshall, Åstveithallen, Slåtthaughallen og Bønes Arena.

 Det kommer til å gå ut mail til de som benytter Søreidhallen. Her må vi se hva som blir reelt behov.

 Dersom noe er uklart, ring eller kontakt oss på annet vis.

 Vi vil gjerne vite dersom dere ikke kommer til å benytte tid på fast basis fremover.

Da kan jo man prøve å komprimere litt.