Helgearrangement i kommunale idretts haller.

Det et slik at mange forskjellige idretter har sine øyeblikk. Noen spiller håndball, andre basket og mange andre forskjellige idretter skal ha tid til avvikling av sine helgearrangement.

I august er det i alle hovedsak åpningsturnering i håndball som legger beslag på tid i Haukelandshallen.

Se «idrettslig aktivitet» for en Excel fil som viser de forskjellige idretter som er tildelt tid til avvikling av sine arrangement. For å finne ut hva som skjer, må man nok se de respektive banedagbøker.

Info finnes også på Bergen kommunes sine sider. Søk på Aktiv By.