Innendørs treningstider.

 

Nå er det like før at de kommunale idrettshaller åpner dørene slik at idretten kan fylle dem med aktivitet fra første stund.

Mandag 15 august kl. 1530 åpner de fleste anlegg. Stemmemyren Idrettshall holder på med rehab, så der må man vente en uke til.

Det er 2 veier for å finne info om dette.

SE Bergen kommunes nettsider, Aktiv By:

https://www.bergen.kommune.no/aktivby/

Eller se under «idrettslig aktivitet» på nettsiden vår. Der finner du en link til en Excel fil.