Høringsutkast, ny idrettsplan

Da har Byrådet lagt frem sitt forslag til ny idrettsplan. Mer info finnes her.

Har Bergen Kommune penger til å bygge idrettsanlegg?

Har Bergen Kommune penger til å bygge idrettsanlegg?

 

Byrådets utkast til ny idrettsplan:

https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/tema/idrettsplan/article-139080

 

Veien til vedtak:
https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/tema/idrettsplan/article-139084