Kommunale idrettshaller, helgearrangement samt ukedag.

Helgearrangement.

Da er det også klart for hvem som har hvilke kommunale idrettshaller til helgearrangement kommende innendørssesong.

Det ligger også en oversikt over hvilke dager arrangement på ukedag hvor trening utgår.

Er også oppdatert i Bergen Kommunes, Aktiv By.Se her for oversikten i Excel! Innendørssesongen 2017_2018_no1 Ajour pr. 17 juli 2017.