Kommunale idrettshaller, treningstider 2017-2018

Treningstid fordeling!

Vedlagt er fordelingen av treningstid i kommunale idrettshaller.

Det er mulig å starte trening fra mandag 14 august 2017.

Bergen kommunes Aktiv By er også oppdatert.

Se her for Excel fil: Kopi av Innendørs_2018_forslag_Treningstider_Hall