Trening i skolenes gymnastikksaler.

Skoletrening.

Da er det klart for at idretten kan komme inn i skolenes gymnastikksaler for å fylle dem med aktivitet på ettermiddag og kveldstid.

Vedlagt er en Excelfil som viser oversikten. den er sortert alfabetisk.

Se her for mer:

Fra mandag 4. sept kan idrettslag som har fått tildelt treningstid starte trening i gymnastikksalene, men vi ber dere vennligst ta kontakt med skolen så dere er sikre på at der er åpnet (en del skoler har tilsynsvakt som må varsles, ikke nødvendig for dem å møte frem hvis dere ikke er klart til å starte opp).

Når det gjelder Nattland skole, ny volleyballhall, der gjenstår litt praktisk arbeid, men den vil åpne for bruk så raskt som mulig og vi står i tett dialog med skolen vedr. dette. (Den nye skolen der har offisiell åpning i morgen.)

Dere kan trene i disse lokalene til og med 15. desember. Så åpner det for bruk igjen ved skolestart i januar 2018 og holder åpent ut april. Idrettslag kan søke om utvidet treningstid i perioden mai og juni som vi vil da behandle individuelt. Gym.salene er stengt i skoleferiene, men skal være åpen på planleggingsdager. Skoler som har 25 m basseng der følger åpningstiden skoleruten.

Lykke til

mvh Roar Andersen for Idrettsrådet i Bergen

97764984 (kontakt oss om dere lurer på noe)

Filen ligger her: Skoletrening_Orginal_2017_2018