Ønsker du å søke om stipend?

Bergen kommune idrettsstipend.

 

 

 

I dag er ordningen stipend- og priser lagt ut på nettet.

Frist 15. oktober 2017 innen kl. 23.59. Dette er en endelig frist.

PS! I år er ordningen delt i to, da det skilles mellom organisasjonsnummer og fødselsnummer.

Det er kun søknader til «Årets Idrettslag» og» Lagstipend» som det skal søkes på når det gjelder organisasjonsnummer og kontonummer til idrettslaget.

Alle de andre ordningene skal det legges inn fødselsnummer og kontonummer til den enkelte utøver/person.

Viktig at dere sprer budskapet ut til alle som kan være aktuelle for å søke enten på stipend eller på en av prisene.

Eventuelle spørsmål kan rettes til undertegnede eller rådgiver Nina Øverberg.

Med hilsen

Frode Karlsen

Rådgiver idrett i Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke

Tlf.: 55565789 / 95082258

Epost: frode.karlsen@bergen.kommune.no