Årskontingent for idrettslag i 2018.

Årskontingent 2018.

På årsmøtet den 6 april 2017 ble det vedtatt at for år 2018 skal det innføres kontingent for lagene tilsluttet IRB.

Det ble opp til idrettsrådet styre å fastsette utformingen av kontingentsatser. Dette ble gjort i styremøte i desember 2017.

 Det ble bestemt at alle idrettslag skal betale kontingent til idrettsrådet i forhold til totale medlemskap.

Satsene er som følger:

 

Medlemskap                         Kontingent

0-99                                        500,-

100 – 199                               1000,-

200 – 399                               1500,-

400 – 599                               2000,-

600 – 999                               4000,-

1000 – 1799                           7000,-

1800 – flere                            12000,-

 

Faktura sendes ut i løpet av januar med betalingsfrist 1 mars hvert år.

Se her for referatet fra årsmøtet i 2017: Referat_Årsmøte_2017

Spørsmål om dette rettes til Roar Andersen (97764984) eller Anders Hovden (90011665)