Bergen Kommunes idrettsstipend og priser, 2018.

Det er nå mulig å søke på Bergen kommunes idrettsstipend og priser for året 2018.

Hei.

Bergen kommune ved byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett ved Idrettsseksjonen har i dag lagt ut tilskuddsordningen stipend og priser for 2018 med frist 15. oktober kl. 23.59.

Legger ved linken til idrett sine ulike stipendordninger, og så må man gå videre inn på tilskuddsordningen stipend og priser derifra.

https://www.bergen.kommune.no/tjenestetilbud/kultur-idrett-og-fritid/tilskuddsordninger/idrettsmidler.

Vennligst spre denne informasjonen på deres Nettside/Facebook/Instagram, og send linken i tillegg til aktuelle kandidater/idrettslag, slik at vi får inn søknader fra alle som vi ønsker skal legge inn søknad i år.

Fristen 15. oktober er absolutt

Legg spesielt vekt på å annonsere stipendordningen unge trenere/ledere under 25. år, samt stipend til trenere/ledere/dommere, da vi har fått relativt få søknader på disse ordningen de siste årene.

Spørsmål kan rettes til rådgiver Nina Øverberg eller undertegnede.

Takk for hjelpen!

Med vennlig hilsen

Frode Karlsen

Rådgiver idrettsseksjonen

( Tlf:  55 56 57 89 mobil: 95 08 22 58 | * e-post: frode.karlsen@bergen.kommune.no

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Rådhusgaten 10 | Postboks 7700 – 5020 Bergen | ( Tlf: 5565556