Kommunale anlegg.

Forsikring koster!

Idrettsrådet i Bergen har mottatt følgende informasjon fra Bergen Kommune, Idrettsservice.

Hei.

Brukere som oppbevarer utstyr i kommunale haller må merke seg at dette skjer på egen risiko. Slikt utstyr er ikke dekket av kommunens forsikringsordninger.

Hvis utstyr som ikke eies av Bergen kommune skal forsikres må bruker etablere egen forsikring.


Dette betyr at det er den enkelte klubb som selv må gjøre en vurdering om det utstyr de har bør være forsikret.