Økonomisk støtte?

Fikk akkurat en mail fra Bergen Kommune til dem som syntes økonomi er en barriere for at barn og unge skal kunne få drive idrett. Sjekk Les mer!

Sender her link til informasjon om tilskuddsordning ment å bidra til inkludering av barn fra familier der økonomi kan være en barriere for deltagelse i idrett.

Frist for å søke er den 10, desember og gjelder for 2019

https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barnefattigdom/