Høring, inkluderende oppvekstmiljø.

Vi har fått en henvendelse fra Bergen kommune om å videreformidle følgende informasjon.

til Idrettslagene i Bergen

Viktig arbeid pågår i kommunen, se høringsdokumentet her:

https://www.bergen.kommune.no/politikk/byradet/7055/7056/article-159169

høringsfrist 1. februar

Se også følgende info: Høringsbrev Skyfritt – inkluderende oppvekstmiljø for barn og unge i Bergen