Bergen Kommunes søknadsfrister.

Økonomisk Støtte

Bergen Kommune har satt frist for å søke økonomisk støtte til 1 april 2019.

Se her for mer info.

Nå er støtte til private anlegg lagt ut åpen for søking med frist 1.april. Start søkingen nå og ta kontakt med saksbehandler for ordningen dersom dere har spørsmål.  

Idrett
Arrangementsstøtte Idrett 2019 Frode Karlsen 07.01.2019 Løpende
Barne- og ungdomsmidler 2019 Nina Iren Øverberg 22.02.2019 30.04.2019 23:59
Nye idrettstiltak og egenorganisert fysisk aktivitet 2019 Nina Iren Øverberg 07.01.2019 Løpende
Stimuleringsmidler til aktivitetstiltak 2019 (tidligere FIKS) Idrettsservice 02.01.2019 Løpende
Støtte til private anlegg etter søknad 2019 Nina Iren Øverberg 04.03.2019 01.04.2019 23:59
Talentutviklingsmidler – idrett 2019 Frode Karlsen 22.02.2019 15.04.2019 23:59