Idrettsrådets styre.

Etter årsmøtet vårt den 10 april ble det valgt nytt styre.

Vi hadde første styremøte den 6 mai og følgende møteplan ble vedtatt ut 2019.

Sak 23/19:            Møteplan 2019

 

Innstilling fra adm.:                                           

Møte 5/19                           Torsdag 13. juni

Møte 6/19                           Tirsdag 13. august 

Møte 7/19                           Torsdag 12. september

Møte 8/19                           Onsdag 16. oktober

Møte 9/19                           Mandag 11 november

Møte 10/19                         Mandag 9.desember