Styrereferat 2019

Ved årsmøtet vårt i år var det en sak om at idrettslagene i Bergen ønsket at styrereferatene skulle legge på nett.

Her ligger referat fra første møte etter årsmøtet i april 2019. Referatene blir lagt fortløpende her når de er godkjent.

Referat419

Referat fra møte 4 i år 2019.

Referat519

Referat fra styremøte i juni, 2019.’

Referat fra styremøte i august 2019.

Referat_2019_no_6

Referat fra styremøte i september 2019

Referat719_A

Referater for de siste møtene i 2019.

Referat_8_2019

Referat_9_2019

Referat_10_19