Styrereferat 2019

Ved årsmøtet vårt i år var det en sak om at idrettslagene i Bergen ønsket at styrereferatene skulle legge på nett.

Her ligger referat fra første møte etter årsmøtet i april 2019.

Referat419

Referat fra møte 4 i år 2019.