Idrettsrådets styremøter.

Da er sommeren på hell og idretten starter opp med mye aktivitet i disse dager.

Idrettsrådets styre har ladet batteriene og er klare for nye tak for idretten i Bergen.

For de som er interesserte har Idrettsrådets styre sitt neste møte, tirsdag 13 august 2019.

Se her for saksliste: Sakliste619_A