Generell informasjon fra etat for idrett.

I dag fikk vi litt informasjon fra etat for idrett. Dette gjelder bl.a. vakttelefon for de idrettshaller som blir betjent av idretten.

Samt generell informasjon om hvem som har ansvar på de forskjellige kommunale anlegg.

Mer info finnes her

Mannskapsstasjoner + ansvarsområder

Dette er hvor de kommunalt ansatte har «base».

Vakttelefon 02.07.2019_skriv

Vakttelefon nummer!