Bergen kommune tilby kurs i samarbeid med Røde Kors.

Haster!

I forbindelse med sesongstart for innendørsidrettene har idrettsetaten sammen med Røde kors satt opp en lang kursrekke i september og oktober.

Emne, gratis DHLR-kurs for idrettslag i Bergen kommune. (hjerte, lunge redning samt bruk av hjertestarter.

Dette skal skje ved en rekke idrettsanlegg i Bergensområdet.

Første kurs starter allerede i Arna førstkommende mandag.

Se vedlagt skriv: DHLR-kurs

Her gjelder det å informere de dere selv mener har bruk for dette.

Dersom noe er uklart, ta kontakt med Knut Waage.

Dette er også sendt ut i går på mail til alle idrettslag i kommunen.