Nye oppdaterte retningslinjer, Covid 19. (13 oktober 2020)

 Idrettsrådet i Bergen har idag fått nye oppdaterte retningslinjer for bruk av kommunale idrettanlegg. Les dem og følg opp. 

Retningslinjer bruk av kommunale idrettsanlegg_Bergen kommune 131020