Retninglinjer for bruk av idrettsanlegg

Følg denne linken for oppdaterte retningslinjer vedr smitteverntiltak mot Covid-19:

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/kultur-idrett-og-fritid/idrett/idrettsanlegg/gjeldende-covid-19-retningslinjer-for-idrettsanlegg-i-bergen