Årskontingent til Idrettsrådet i Bergen

Alle idrettslag i Bergen kommune er tilsluttet til Idrettsrådet i Bergen.

På årsmøtet i 2017 ble det vedtatt at fra 2018 skal det betales en årlig kontingent for lagene tilsluttet Idrettsrådet i Bergen.

I disse dager sendes krav til idrettslagene på mail. Betalingsfrist 1 mars 2021. 

Det er forskjellige satser på kontingenten. Det går på antall registrerte medlemskap i idrettslaget. Årets tall er det siste offisielle tall i idrettsregistreringen. Dvs. 31.12.2019.

Satsene er som følger.

Medlemskap                         Kontingent

0-99                                        500,-

100 – 199                               1000,-

200 – 399                               1500,-

400 – 599                               2000,-

600 – 999                               4000,-

1000 – 1799                           7000,-

1800 – flere                            12000,-

Nye idrettslag får minstesats.

Dersom mer info trengs, ta kontakt med Anders Hovden, mobil 900 11 665.