Årsmøte 2021.

 Idrettsrådet har årlige årsmøter og i år har vi besluttet å ha årets møte i mai 2021.

Valgkomiteen  er i arbeid og har bedt oss om på publisere følgende. 

Se her i saken anledning. Valgkomite_2021_Idrettsråd_Styre

Dersom mer info trengs, ta kontakt med daglig leder, Roar Andersen.