Idrett og inkludering

idrettsm

 

Søknadskjema for Idrettsrådets inkluderingsmidler finner du her.

Fortløpende søknadsmuligheter.

Søknadskjema 2019 : Søknadsskjema_2019_inkludering

 

Flere idrettslag rundt Slettebakken skole samt skolen har inngått ett samarbeid slik at ungene kan få ett tilbud rett etter skoleslutt. Både idrett, mat og leksehjelp står på programmet.

Se her for mer info om LIM prosjektet. Dette er ett eksempel på tiltak Idrettsrådet i Bergen støtter gjennom denne stønadsordning som er finansiert av NIF.

LIM_Slettebakken