Fordeling av kommunale idrettshaller i regi av Idrettsrådet.

Idretten i Bergen har allerede tatt i bruk de fleste av de kommunale idrettshaller til trening for kommende høst, vinter og vår.

Vedlagt er årets fordeling.

Det er kommet til en idrettshall til. Zinken Hopp på Tunesflaten er også med i denne fordeling.

Se Excel fil her. «Arkfane» for respektiv idrettshall.

Kopi av Innendørs_2019_Treningstider_Hall_endelig

Spørsmål til dette rettes til Roar Andersen, mobil 977 64 984.

Dette blir også lagt inn i det kommunale system. Aktiv By. Forhåpentligvis inne 15 september 2019.