Info fra NIF

NIF har ett ønske om å få kartlagt de økonomiske konsekvenser av at Corona viruset har stoppet aktiviteten i den organiserte idrettsbevegelse.

Til alle særforbund og idrettskretser

 

Norges idrettsforbund sender i kveld ut et nyhetsbrev til alle idrettslag hvor vi ber dem om å rapportere om økonomiske konsekvenser som følge av koronasituasjonen. Formålet med denne rapporteringen er å skaffe norsk idrett en god og oppdatert oversikt over idrettslige og økonomiske konsekvenser Covid-19 har påført idretten. Denne rapporteringen er kun en kartlegging av de samlede økonomiske konsekvensene, og ikke en tilbakebetalingsløsning.  

Svarene fra idrettslagene er imidlertid veldig viktige for at vi skal kunne ha et best mulig faktagrunnlag om økonomiske og idrettslige konsekvenser i dialog med lokale og nasjonale myndigheter. 

Vedlagt finner dere en kopi av nyhetsbrevet som vil bli sendt ut, http://ext.mnm.as/v/6FA8776E-6D3D-4578-A132-041DA8510AFF samt en kopi av hvordan undersøkelsen fungerer.

Vi oppfordrer alle særforbund og idrettskretser til å synliggjøre denne informasjonen på deres hjemmesider og i sosiale medier kanaler, hvor dere oppfordrer alle IL om å innrapportere. Om ønskelig kan dere dele nyhetssaken fra idrettsforbundet: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/idrettsforbundet-ber-alle-idrettslag-registrere-okonomiske-konsekvenser-av-koronaviruset/

Se her for hva man blir bedt om å rapportere på: PDF Rapport Covid-19