Stønadsordninger i Bergen kommune.

I disse Corona tider har vi fått melding fra Bergen kommune om at de har utsatt frister for de forskjellige stønadsordninger:

Se her for mer info: Til Idrettslag i Bergen kommune