Treningstid i kommunale idrettshaller.

Her ligger info fra Bergen kommune knyttet til åpning av noen idrettshaller fra 19 mai 2020 og frem til skoleslutt. De klubber som har fått tildelt tid skal ha fått dette direkte fra Bergen kommune ved Knut Waage. Dette ligger ikke her.

Sender videre informasjon fra Bergen kommune v Idrettsdirektør Torbjørn Iversen, knyttet til åpning av idrettshallene 19/5. Knut Waage har laget oversikt med tildelte treningstider for perioden frem til sommeren og disse oversikter vil også bli sendt ut.

Idrettshaller som gjenåpner for perioden 19/5-19/6

Idrettshall Fordeling treningstid Avdelingsleder Bergen kommune Gruppeleder Bergen kommune Kommentar
Fyllingsdalen Idr.hall Bergen kommune v/Knut Waage Ida Ekeli Jacobsen (ida.jacobsen3@bergen.kommune.no) Joana Vitorino (joana.vitorino@bergen.kommune.no)
Bøneshallen Bergen kommune v/Knut Waage Ida Ekeli Jacobsen Joana Vitorino
Sædalen Idr.hall Sædalen Ida Ekeli Jacobsen Sverre Halsvik (sverre.halsvik@bergen.kommune.no)
Bergenshallen Bergen kommune v/Knut Waage Ida Ekeli Jacobsen Sverre Halsvik Barmarkstrening
Haukelandshallen Bergen kommune v/Knut Waage Ida Ekeli Jacobsen (bemanning i hallen) Stine-Marie Jonstad (stine-mariefjeldstad.jonstad@bergen.kommune.no) Åpner onsdag 20/5
Sandslihallen Gneist Jarle Borlaug (jarle.borlaug@bergen.kommune.no) Helge Havnerås (helge.havneras@bergen.kommune.no)
Zinken Hopp Bergen kommune v/Knut Waage Jarle Borlaug Helge Havnerås
Søreide Idr.hall Søreide Jarle Borlaug Helge Havnerås
Vadmyrahallen Bergen kommune v/Knut Waage Jarle Borlaug Frode Gjerstad (frode.gjerstad@bergen.kommune.no)
Olsvikhallen Kjøkkelvik Jarle Borlaug Frode Gjerstad
Kaland Idr.hall Kalandseid Jarle Borlaug Marcela Vidal (marcela.vidal@bergen.kommune.no)
Leikvanghallen Ordinært Harald Førland (harald.forland@bergen.kommune.no) Erik Duffy (erik.duffy@bergen.kommune.no) Brikker aktiveres
Bjørnarhallen Bjørnar Harald Førland Eirik Bengtson (eirik.bengtson@bergen.kommune.no)
Høiehallen Ordinært Bjørn Sture (bjorn.sture@bergen.kommune.no) Morten Jensen (morten.jensen@bergen.kommune.no) Brikker aktiveres
Bjarghallen Bjarg Bjørn Sture Morten Jensen
Mathopen Idr.hall Mathopen Bjørn Sture Jeanette Næss Brurås (jeanette.bruras@bergen.kommune.no)
Flaktveithallen Bergen kommune v/Knut Waage Marte Solberg (marte.solberg@bergen.kommune.no) Arild Tverberg (arild.tverberg@bergen.kommune.no)
Åstveithallen Bergen kommune v/Knut Waage Marte Solberg (bemanning i hallen) Arild Tverberg Åpner mandag 25/5
Stemmemyren Idr.hall Bergen kommune v/Knut Waage Marte Solberg (bemanning i hallen) Bjørn Andresen (bjorn.andresen@bergen.kommune.no) Åpner mandag 25/5

Når det gjelder tilganger til de respektive hallene som ikke har bemanning, avtales dette direkte med avdelingsleder. Opplæring (brannforskrifter, HMS etc.) gjennomgås før tilgang utleveres, og dette avtales direkte med avdelingsleder/gruppeleder.

Retningslinjer som gjelder for trening i kommunale idrettshaller

For å ivareta smittevern for utøvere og personell i hallen, er det utabeidet noen retningslinjer knyttet til trening i kommunale idrettshaller for kommende periode;

 • Idrettslaget/foreningen er ansvarlig for at aktiviteter gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte
 • Norges Idrettsforbund sin veileder og særidrettene sine koronavettregler (https://www.idrettsforbundet.no/sarforbund/) skal følges
 • Alle treninger skal ha en voksen (over 18 år) som er ansvarlig for gruppen, og kun friske personer skal delta på trening
 • Ansvarlig trener samler gruppen på utsiden av idrettshallen og sørger for at gruppen går samlet inn og ut fra trening med nødvendig avstand. All omkledning foregår utenfor anlegget
 • Anbefalt størrelse på gruppetrening er maksimalt 20 personer, og dette gjelder pr håndballflate (40×20 meter). For 6-10 åringer anbefales mindre grupper (5-10 personer). Ved mindre saler kan det gjøres egne vurderinger i forhold til antall. Personer som er til stede skal holde minst 1 meter avstand til andre (gjelder ikke personer som tilhører samme husstand)
 • Håndhygiene skal utføres ved starten og avslutning av økten. Vask hendene i lunket vann med såpe i minst 20 sekunder
 • Det vil være tilgjengelige toaletter med muligheter for håndvask og evt antibac/håndsprit (der det ikke er mulig med håndvask). Ta med ferdig fylt drikkeflaske hjemmefra
 • Hallene bør holdes stengt under trening. Det vil bli lagt inn tidsmessig avstand (10-15 minutter) mellom øktene, for å sikre at en gruppe har forlatt hallen før ny gruppe kommer inn. Idrettshaller hvor det er flere flater bør det legges opp til treningsstart på ulike tider for å unngå kø inn og ut av hallen
 • Dersom flere saler er i bruk samtidig, skal skillevegger være nede der hvor dette er mulig
 • Personer som utvikler symptomer på sykdom under aktiviteten må dra hjem eller hentes så snart det er mulig. Ved slikt tilfelle må personell i hallen, alternativt beredskapsvakt på telefon 409 23 804, kontaktes snarest mulig. I slike tilfeller skal det rengjøres på aktuelle flater før aktiviteten kan fortsette
 • Garderober/dusjanlegg, møterom, styrkerom og kiosk holdes stengt
 • Lagene må vaske utstyr som brukes før og etter trening
 • Foreldre og andre skuelystne skal holde seg utenfor hallen
 • Brudd på reglene kan føre til at anlegget blir stengt for den aktuelle treningsgruppen. Omfattende og gjentagende brudd på tvers av flere treningsgrupper kan føre til at anlegget blir stengt for samtlige treningsgrupper

Ved eventuelle spørsmål kan avdelingsleder/gruppeleder kontaktes.