Covid 19

Nå er skolene i gang igjen etter sommeren. Da begynner idretts aktivitetene å ta seg opp både inne og ute. På de kommunale idrettsanlegg har vi dag fått beskjed fra Bergen kommune om at følgende retningslinjer skal følges ved aktivitet på kommunale idrettsanlegg når det gjelder å tilpasse seg Korona situasjonen.

Se her for info: Covid_19_August_17