Trening i gymnastikksaler ved skoler.

Det er spesielle tider vi er inne i. Men nå har vi fått mulighet til å starte opp med aktivitet i skolenes gymnastikksaler.

Mer info finnes når må leser saken! Det så må merkes seg at man må varsle berørte skoler før man starter opp aktivitet.

Så gjelder selvfølgelig smittevernregler.

Vedlagt er oversikt over tid tildelt for kommende skoleår til idrett på kveldstid i skolenes gymnastikk/idrettsanlegg og noen 25 m basseng, Garnes + Sandgotna + Ytrebygda gjenstår mens Storetveit og Ortun er revet, (sistnevnte gjenoppbygges).

I Bergen er den gamle rammeavtalen som gjelder at vi (idrett) har 29 uker med gratis trening på skolene dvs fra uke 36 til og med uke 50, oppstart samtidig som skolestart i januar 2021 og ut april måned. Beklager at vi er i siste liten, men håper dette kan gå ut på mandag til skolene.

Skoler med 25 m basseng og noen skoler som brukes til terminfestede fotballkamper har på grunn av sesongvariasjoner holdt åpent i hele skoleåret. (det er normalen, men nå for tiden har lite vært normalt som kjent), kommunens oppdaterte regler nå i smitteperioden er sendt ut til alle klubber og vi er p.t. stolte og glade over at det, så vidt vi vet, ikke er oppdaget smittesaker så langt forårsaket v trening i idretten i Bergen.

 Idrettslag har kunne søke om å få forlenget treningstid i mai og juni og der det er innvilget har skolen fått betalt for ekstra tilsyn der det har vært behov for å få tilført slike økte tilsyns midler. Søknadene behandles individuelt i løpet av april måned.

 

Vi håper at du/dere vil hjelpe oss å få sendt ut oversikten til alle de kommunale skolene, (noen skoler som er med i oversikten f.eks Olsvik vgs, Nordahl Grieg vgs og Tertnes vgs er fylkes kommunale gymnastikksaler som vi selv sender oversikten til disse skolene direkte til skolen. Fana stadion gym.sal er også med på denne listen, men gym.salen er kommunal og tilhører ikke en spesiell skole.

Noen skoler har store fullverdige idrettshaller som har godkjent håndballstørrelse (Bønes, Ny-Krohnborg, Olsvik, Søreide og Sædalen) oversikt med tildelt tid til idrett i slike idrettshaller er samlet i et eget dokument for alle innendørshaller i Bergen som også inkluderer den fylkeskommunale idrettshallen, Amalie Skram hallen. Oversiktene for disse er allerede sendt til brukerne og til driftspersonalet i disse hallene som ble åpnet da skolene startet opp igjen etter ferien.

 Hvis dere oppdager feil tlf. nr eller andre feil vi bør korrigere så setter vi pris på å få melding om det, der som det står «Bedrift» så er det tid som Hordaland bedriftsidrettskrets fordeler blant sine medlemsklubber. Trudi Aaltvedt hos dem har tlf.nr 95247429 og kan kontaktes om bedriftsidrettslag og hun vil sikkert etter hvert sende ut en oversikt til de skoler der bedriftsidretten er inne med opplysninger om kontaktpersoner mm,

Vi har fått litt motstridende meldinger vedr om Midtun skoles gymnastikksal og hvis det er slik at den foreløpig er stengt ber vi om å få beskjed om når den gjenåpner og kan varsle de klubber som hadde planlagt idrett der.

 

Vedlagt er filen i Excel: Skoletrening_2020_2021

Med vennlig hilsen

Roar Andersen,

Daglig leder – Idrettsrådet i Bergen

97764984