Info fra Bergen kommune.

Vi har nettopp fått følgende info fra Bergen kommune ad justerte retningslinjer i forhold til Covid 19.

I forbindelse med nye vedtatte retningslinjer fra Byrådet i Bergen kommune tirsdag/torsdag knyttet til smittevern, har Etat for idrett oppdatert retningslinjene for bruk av kommunale idrettsanlegg. Følgende endringer er foretatt;

 

  • Link til særregler fra Bergen kommune er lagt inn
  • Møterom holdes stengt inntil videre (kan gis dispensasjon til toppidretten)
  • Kiosk holdes stengt inntil videre (kan gis dispensasjon til toppidretten)
  • Det er gjort begrensninger på maks antall utøver på en håndballflate (fra 50 til 35), merk også egne retningslinjer for antall i Haukelandshallen
  • Presisering knyttet til at lagene må være ute av hallen 5 minutter FØR treningstiden offisielt er slutt, før neste gruppe slippes inn

Alle disse tiltakene er gjort med henblikk på å følge opp vedtaket fra Byrådet tidligere i uken, og for å unngå større ansamlinger i idrettshallene. Samtidig ber vi om de treningsparti/kurs som er avhengig av hjelp fra foreldre/foresatte, om å telle disse med i det totale antallet som kan være i hallen.

Vi takker for alle gode bidrag fra idretten med å ivareta smittevernet, og ber dere fortsatt om å «holde trøkket» oppe for å hjelpe til med å holde smittetallene lavest mulig.

SE HER for mer info: Retningslinjer bruk av kommunale idrettsanlegg_Bergen kommune 110920_Versjon_11_Sept