Bergen kommune, stipend og priser 2020

 Vi har fått følgende informasjon fra Bergen kommune.Bergen kommune, ved byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett (BBSI) legger tirsdag 15. september 2020 ut tilskuddsordningen Stipend og priser for 2020 med søknadsfrist 15. oktober kl. 23.59.

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/kultur-idrett-og-fritid/tilskuddsordninger/idrettsmidler/stipend-og-priser-idrett

Ved eventuelle spørsmål om ordningen kan undertegnede kontaktes.

Takk for hjelpen?

 

Med vennlig hilsen

Frode Karlsen

Rådgiver idrett

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Seksjon for strategi, utvikling og utredning

 

Bergen kommune

Postboks 7700 | 5020 Bergen

Telefon 950 82 258