Smittevern

Info fra Bergen kommune. En presisering på hva som er gjeldende i forhold til arrangement.

Både inne og ute.

I forbindelse med særregler for Bergen kommune innført 8. september og foreløpig frem til og med 22. september, har det vært litt uklarheter knyttet til hva som gjelder på idrettsarrangement. Vi ønsker derfor å sende ut en presisering.

 

Utendørs arrangement

For utendørs arrangementer gjelder den nasjonale grensen på 200 personer.

 

Innendørs arrangement

Frem til foreløpig 22. september er det ikke tillatt med mer enn 50 deltakere på innendørs arrangementer.

 

Det er samtidig viktig å merke seg forskjellen som gjelder for toppidrett, kontra for barne- og ungdomsarrangement. For toppidrett gjelder antallsbegrensningen eksklusiv utøvere og andre som har oppgaver knyttet til arrangementet, hvilket i klartekst betyr antall tilskuere. Ved idrettsarrangementer og konkurranser for utøvere under 20 år, skal utøvere inngå i maksimumsantallet. Dette gjelder dog ikke de som har oppgaver knyttet til gjennomføringen av arrangementet.

 

Dere finner ytterligere informasjon på Bergen kommune sine sider: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/rad-til-befolkningen/tiltak-i-samfunnet/tiltak-i-samfunnet-smittevernregler-for-bergen.

 

Ved eventuelle spørsmål kan Etat for idrett kontaktes på E-post: Idrett.Korona@bergen.kommune.no