Idrettsrådets styrereferat i 2020.

 Referat fra disse møtene blir lagt ut her når de er godkjent av styret.

Neste styremøte er berammet til mandag 28  januar 2021.

Her kommer vi til å legge ut referatene når styret har godkjent det i det etterfølgende møte. Referat fra møte i desember blir lagt ut i begynnelsen av februar når det er godkjent i januar møtet.

Referat820

Referat720

Referat620

IRB_Referat520

Referatet før dette ligger her.

IRB_Referat420

Her er referat 3

IRB_Referat320-e_møte

Her er referat 2

IRB_Referat220 (003)

Årets første referat

IRB_Referat120