Banene i Haukelandshallen stenges i en periode. Oppdatert, 2 oktober!

Hei. Se informasjon som kom fra Idrettsservice idag.

I går, 1 oktober, kom det ny info som er lagt øverst i saken, Les mer!

Hei,

 

Vi har fått vite fra huseier (Etat for bygg og eiendom) at Arbeidstilsynet ikke godkjente planen som var lagt for fjerning av asbest i Haukelandshallen. Pt er det usikkert hvor lang tid det nye og mer omfattende arbeidet vil ta. Det er overveiende sannsynlig at hallen ikke blir klar til onsdag i høstferien som tidligere meldt. Vi vil holde dere orientert etter hvert som man ser hvordan arbeidet skrider frem.

———————————————————————————————————————————–

Hei,

Det er gjort asbestfunn i Haukelandshallen. Som et strakstiltak ifm asbestsanering vil Bane 1 til 3 i Haukelandshallen dessverre måtte holdes stengt for all aktivitet fra i morgen 30. september til og med tirsdag 6. oktober.

Foaje, saler og møterom vil ikke være berørt av stengingen.

Vi ber om at berørte klubber informeres snarest.

 

Med vennlig hilsen

Knut Waage

Rådgiver, Etat for idrett

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

 

Bergen kommune

Postboks 7700 | 5020 Bergen

Telefon 924 19 400