Idrettsrådet bidrar..

 Idrettsrådet i Bergen pleier å hjelpe TV aksjonnen hvert år med å skaffe bøssebærere.

I år blir dette virtuelt.

Link til idretttsrådet sin digitale bøsse:

https://www.spleis.no/project/130015

Denne kan deles på facebook, sms og spost

Med vennlig hilsen

Marthe Jansen

Fylkesaksjonsleder i Vestland.

TV-aksjonen NRK WWF

————————————————————————-

Mobil: 94 11 11 01, E-post: vestland@tvaksjonen.no

Besøksadresse: Neumannsgate 1, Bergen 

www.blimed.no

Følg oss på FB her: www.facebook.com/tvahordaland