Bergen kommune, ny avdelingsleder for idrett.

 Tirsdag 27 oktober kom følgende informasjon fra idrettsdirektøren, etat for idrett.

Til samarbeidsutvalget og Vestland Fylkeskommune!

Carl-Christian Stenrud (CC) er ansatt som ny avdelingsleder for idrett (SUU) på Byrådsavdelingen. Han etterfølger Birgitte Røksund som sluttet i stillingen 1. august.

Med tanke på avvikling av arbeidsoppgavene som leder for anleggsavdelingen i etaten, vil første arbeidsdag i den nye stillingen være 1. desember.

Vi gratulerer CC med ny og spennende stilling, og ser frem til videre samarbeid til beste for idretten i Bergen kommune?

 

Med vennlig hilsen

Torbjørn Iversen

Direktør, Etat for idrett

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Bergen kommune

Postboks 7700 | 5020 Bergen

Telefon: 932 06 687