Søknadsfrist 8 desember 2020.

Idrettslag som driver inkludering og ikke hittil har mottatt støtte i 2020 kan søke oss da det er en liten rest av midler igjen på tampen av året.

Se arkfane, idrett og inkludering. Link her: http://www.idrettenibergen.no/idrett-og-inkludering/