Stønadsordninger fra Bergen kommune til idrettslag.

Idrettsrådet i Bergen har fått en liste over frister for de forskjellige kommunale stønadsordningene for bl.a. idrettslag.

Til idrettslag i Bergen kommune,

Etat for idrett forvalter ulike tilskuddsordninger for idretten i Bergen. Under finner dere oversikt over de ulike tilskuddsordningene med søknadsfrister og linker til søknadsskjema.

Gjeldende søknadsfrister:
Arrangementsstøtte 2021
Søknadsperiode 15. januar- 14. desember.

Nye idrettstiltak og egenorganisert aktivitet 2021
Søknadsperiode 15. januar- 14. desember

Stimuleringsmidler til aktivitet og inkludering 2021
Søknadsperiode 15. januar- 14. desember

Obs! Søknader om refusjon av kontingent/treningsavgift blir behandlet samlet etter 1. desember.

Talent utviklingsmidler 2021
Søknadsperiode 01. februar– 01. april

 

Barne- og ungdomsmidler 2021
Søknadsperiode 01. april – 01. mai

Støtte til private anlegg 2021
Søknadsperiode 01. april – 01. mai

 

 Med vennlig hilsen

Marte Brunborg

Rådgiver, Etat for idrett

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Nygårdsgt. 114, 5008 BERGEN

Mob. 945 21 336

marte.brunborg@bergen.kommune.no