Idrettslig aktivitet

Her finnes oversikt over rammefordeling helgeaktivitet.

Se arkfane mnd, der ligger også hva som skjer på ukedag den aktuelle mnd.

Info er korrekt pr 11 august 2016. Endres fortløpende.

For kommunale idrettshaller, kan man sjekke Bergen Kommunes, Aktiv By. (

(Gjelder ikke Amalie Skram Vgs.) som er fylkeskommunal.

SE HER innendorssesongen-2016_2017_no1 (Ajour pr 08 september 2016)

———————————————————————————————————————————–

Treningstider i kommunale idrettshaller for sesongen 2016/2017 ligger her.

Startdato, 15 august 2016 (unntak er Stemmemyren Idrettshall) som forhåpentligvis åpner uken etter.

Se Excel fil her, arkfane viser de forskjellige haller.

All info ligger også i Aktiv By på Bergen kommunes sine sider. Gjelder ikke Amalie Skram Vgs.

2016_Treningstider_Innendørshall_Orginal

Treningstider i kommunale gymnastikksaler for sesongen 2016/2017 ligger her.

Startdato, 29 august 2016. Der det også er 25m basseng, så følger disse anlegg skoleruten.

2016_Skoletrening_16-17