Stønader

PengesekkIdrettslagene tilsluttet Idrettsrådet i Bergen kan søke på stønadsordninger som Bergen Kommune har.

Se vedlagte link til deres portal:

Tilskudds portal

Det informeres om at det nå er laget nye tjenestebeskrivelser på tilskuddsordninger på Idrett i Bergen kommune.

Tidligere har vi hatt bare en generell beskrivelse for alle ordninger, mens det nå er laget en beskrivelse for hver av de tilskuddsordningene det kan søkes på.

Oppdaterte søknadsskjemaer kommer underveis, foreløpig er det bare nye idrettstiltak og egenorganisert fysisk aktivitet som er «åpen» for å søke på.

 

Foruten dette vil lag som har idrettsaktivitet for barne og unge i alder 5-19 år får LAM. Disse søker man ikke på.

Idrettsrådet i Bergen foretar fordeling i slutten av juni hvert år, så håper vi at NIF klarer utbetaling i løpet av månedsskiftet juni/juli 2017.

Idrettsrådet i Bergen har også i år fått mulighet til å dele ut midler fra støtteordningen Inkludering i idrettslag.

Søknader kan sendes forløpende til Idrettsrådet i Bergen ved Roar Andersen.

Se søknadskjema her: Inkludering_Søknadsskjema_2017